ZÁPUSTNÁ SVÍTIDLA

 

Všechna svítidla svítí první minutu normálně, poté bliká jen poslední světlo. Proč?

Některé ze svítidel připojených za prvním svítidlem způsobuje zkrat. Zkontrolujte, zda některý ze šroubů nebo hřebíků nepronikl kabelem. Zkontrolujte také všechny spoje.

 

Na co je třeba dbát, pokud je v novostavbě v izolaci stropu parotěsná fólie?

Může se fólie roztavit nebo existuje nebezpečí požáru?

Všeobecně – měly by být dodrženy všechny minimální zápustné hloubky u jednotlivých svítidel a měly by být použity žárovky Akzent nebo Security (žárovky s hliníkovým reflektorem). Nesmí vznikat hromadění tepla, čili na transformátor a žárovky se nesmí pokládat žádné izolační materiály. U parotěsných fólií se doporučuje nad montážním otvorem tuto fólii překrýt kovovým plechem, aby se eventuálně působením tepla nezkroutila nebo neklesla. Všeobecně by měly být použity parotěsné materiály z nehořlavých materiálů.

 

Mohou být zápustná svítidla použita i venku?

Venku je třeba dbát na to, aby byla použita svítidla s minimální ochranou alespoň IP 23 (ochrana proti kapkám vody). Smějí být použity pouze světelné zdroje s krycím sklem.  Kvůli možnosti negativního působení vlhkosti se doporučuje použít venku svítidla z litiny hliníku / zinku nebo z plastu (Paulmann) nebo ušlechtilé nerez oceli.

V zásadě jsou svítidla ze slitiny hliník/ zinek nejodolnější proti korozi. V přímořských oblastech se slaným vzduchem se může eventuálně tvořit povlak, který lze odstranit běžnými čisticími prostředky.

 

 

Mohou být zápustná svítidla použita v koupelně, popř. ve vlhkém prostředí?

Zápustná svítidla mohou být použita i v koupelně. Musí být však použita svítidla s ochranou proti stříkající vodě a žárovky s ochranným sklem. Pro vlhké prostředí jsou vhodná speciální zápustná svítidla z litiny hliník / zinek (ochrana proti korozi).

 

 

Systém zápustných svítidel svítí hodinu co hodinu méně?

Transformátor má zpětnou regulaci výkonu, tzn. že tento transformátor se při určité teplotě z bezpečnostních důvodů sám vypne. Musí být přezkoušeno, jestli nevzniká příliš tepla kvůli izolačním materiálům položeným na transformátoru nebo zda nechybí dostatečně odvětraný prostor kolem transformátoru.

Vejde se transformátor do montážního otvoru pro zápustné svítidlo?

Na každém setu zápustných svítidel je udaná minimální zápustná hloubka pro daný typ svítidla. Pokud není sádrokartonový strop dostatečně svěšen, vzniká následující problém: transformátor sice projde montážním otvorem, ale kvůli své délce se zapříčí při pokusu zasunout ho za sádrokarton skrz montážní otvor. Transformátor musí být instalován jinak, ale tak, aby zůstal přístupný. Paulmann nabízí speciální kulaté transformátory pro jednoduché použití v dutých stropech.

Disc 70: průměr 53mm, výška 22mm, Disc 105: průměr 71mm, výška 22mm

 

Jak se montuje zápustné svítidlo?

Aby svítidlo pevně drželo ve stropu, musí být použity pružinky – viz foto. Delší části pružinek (označeny červeně) zasunout do montážního otvoru. Kratší části pružinek (označeny modře) zatlačit dolu, aby se pružinka napnula. Poté svítidlo zatlačit do montážního otvoru, tím bude dosaženo pevné ukotvení.

 

 

 

Mohu zápustná svítidla namontovat do uzavřené díry?

Zápustná svítidla do nábytku (se značkou MM) vyžadují dle typu minimální zápustnou hloubku. Překročení této zápustné hloubky vede ke značnému zvýšení teploty (více než 90°C). Proto není hodné montovat zápustná svítidla do uzavřených děr. Pokud je to však nutné, pak musí být použity žárovky maximálně 10W.

 

Jak se montuje vzpěrný kroužek u zápustných svítidel?

Rovné hrany vzpěrného kroužku Easy Click se nasadí do obou děr do boční stěny svítidla. Nožička, která uzavírá kroužek, vyčnívá ven. Nasadí se žárovka do svítidla. Kroužek Easy Click se přitlačí na žárovku a zacvakne se do postranních otvorů. Žárovka se vsadí do kroužku zápustného svítidla. Nakonec se vzpěrný kroužek namontuje výstupky směrem k zemi. Při montáži si můžete pomoci špičatými kleštěmi. Vzpěrný kroužek se posune proti žárovce až do středu zápustného svítidla.

 

Proč je rozměr montážního otvoru udaný na obalu větší než rozměr zápustné části svítidla?

Díky teplu vyzařovanému ze žárovky se zahřívá i kryt zápustného svítidla. Kryt svítidla přiléhá po montáži těsně k normálně vznětlivému materiálu. Aby se teplota na montážní ploše zápustného svítidla omezila (max. 90°C), je zapotřebí zvolit větší průměr zápustného otvoru než vyžadují geometrické rozměry svítidla. Toto platí i pro zápustnou hloubku udanou v montážním návodu. Vedle zápustného otvoru a hloubky je navíc zapotřebí, aby byla svítidla montována ve volném prostoru. Na zadní stranu svítidla nesmí nic přiléhat. Kolem svítidla ve vzdálenosti minimálně 5cm nesmí být žádné překážky např. trámy, latě nebo izolační materiál. Pokud je do sádrokartonu namontováno více zápustných svítidel, měl by nad sádrokartonem zůstat dostatečný neomezený prostor, a to větší než je požadovaný volný prostor pro jednotlivé svítidlo. Tím bude zabráněno přehřátí. Jen v případě dodržení minimálních zápustných podmínek uvedených v návodu a přiložených bezpečnostních pokynů budou vytvořeny podmínky pro splnění významu značek F a MM a bude zabráněno nepřípustnému přehřátí.

 

K čemu slouží nálepky na svítidle? /Proč musí být viditelné?

Údaje na nálepkách na svítidle slouží pro informaci o montáži a k bezpečnému provozu svítidla. Jsou stanoveny evropskými normami a vyžadovány evropskými předpisy a národními zákony.

Nápisy jsou rozděleny do tří skupin:

  • nápisy, kterých je třeba dbát při montáži svítidla (např. značky F, MM, ochranná třída, napětí)
  • nápisy, kterých je třeba dbát při výměně žárovky (např. napětí, max. výkon, zvláštní žárovky, ochranné kry
Jednotlivá svítidla si můžete prohlédnout na našem E-shopu
copywright © 2009-2020 Aulix.cz All rights reserved.