TRANSFORMÁTORY VŠEOBECNĚ

 

Mohu transformátory zatížit více nebo méně než je uvedeno?

Vyšší zatížení vede k nadměrnému zahřívání transformátoru, při kterém mohou zareagovat tepelné spínače nebo pojistky. Transformátor s teplotní pojistkou je tím poškozen.

Transformátory mohou být zatíženy méně. Minimální zatížení u konvenčních transformátorů by nemělo být pod 75 %, protože jinak výchozí napětí příliš vzroste a životnost žárovek tím trpí.

U elektronických transformátorů je minimální zatížení menší, protože výchozí napětí nestoupá tak významně. Např. 20 W minimální zatížení u 70VA trafa, 35W u 105 VA, 50 W u 150 VA. Vždy dbejte údajů výrobce!

Přepětí např. o 5% může snížit životnost žárovek o 50%. Proto je dobré transformátory zatěžovat vždy na 100%, aby byla dosažena nejvyšší možná životnost žárovek.

 

Mohou být všechny transformátory použity také venku?

Transformátory mohou být použity venku v případě, že jsou chráněny před vodou (zastřešení apod.).

Speciálně pro použití ve vlhkých prostorách existují konvenční a elektronické transformátory s ochranou IP (ochrana proti vodě a nečistotám).

 

Co znamená údaj TC 75°, TA 45°C na transformátorech?

TC označuje maximální přípustnou teplotu obalu trafa, TA maximální přípustnou teplotu okolí.

 

Mohu transformátory stmívat?

V určité instalaci je třeba zaručit, že je správný stmívač umístěn ke správnému spotřebiči. Tři písmena "R", "L", "C" nebo jejich kombinace označují stmívače a elektronické transformátory. "R" pro ohmsche zatížení (např. žárovky na 230V), "L" pro převážně induktivní zatížení (např. konvenční / vinuté transformátory), "C" pro převážně kapazitivní zatížení (např. elektronické transformátory pro nízkonapěťové halogenové žárovky). Pro správný výběr stmívače musí souhlasit příslušná písmena na transformátoru (žárovce) a na stmívači.

DŮLEŽITÉ! LED trafa (350mA, 700mA konstant.proud nebo 12V stejnosměrné napětí DC) nejsou stmívatelné.

LED trafa (12V střídavé napětí AC) jsou konvenční transformátory a mohou být stmívány se stmívačem pro konvenční transformátory.

 

Proč transformátor „bručí“?

Všechny transformátory, jak konvenční, tak elektronické, při stmívání „bručí“. U elektronických transformátorů jsou tyto zvuky sice slabší, ale existují. Příčinou je uříznutí části sinusoidy při stmívání. Tímto vzniklé příkré boky sinusoidy vedou k bzučení plechů (konvenční transformátor) nebo protirušivých dílů (elektronické transformátory).

Pomoc: pokud je transformátor přišroubován např. na dřevěný strop, přenáší se oscilace a zesiluje se bručení. Pomoci může uvolnění šroubů, popř. namontování gumového profilu mezi transformátor a strop.

 

Výchozí napětí transformátoru příliš nízké nebo příliš vysoké?

Příčinou jsou měřící přístroje, které nejsou vhodné pro vysokou pracovní frekvenci elektronických transformátorů (40000Hz). S těmito měřícími přístroji lze zkoušet pouze konvenční transformátory, u elektronických transformátorů to vede ke špatným výsledkům. Zapotřebí jsou měřící přístroje pro skutečné efektivní hodnoty s hraniční frekvencí >80000Hz.

 

LED TRANSFORMÁTORY

 

Jaký transformátor mohu použít pro LED zdroje?

Pro provoz LED světelných zdrojů jsou k dispozici různé typy předřadníků.

 

LED transformátor
Jedná se o konvenční transformátory s kovovým jádrem, ze kterých vychází 12V střídavé napětí AC. Tyto transformátory jsou vhodné pro všechny 12V světelné zdroje Retrofit (vyměnitelné světelné zdroje, které mají běžnou patici a svým tvarem připomínají 12V halogenovou žárovku)

 

LED powersupply DC
Tyto předřadníky vydávají 12V stejnosměrné napětí (také stejnosměrný proud; DC) a jsou vhodné pro svítidla bez vyměnitelných světelných zdrojů, které mají zřetelné označení „pro provoz s 12V stejnosměrným napětím (DC)“.

 

LED driver
Tyto předřadníky vydávají konstantní proud 350 nebo 700 milliamper (mA) (podle modelu) při měnícím se napětí (V). LED drivery jsou vhodné pro svítidla bez vyměnitelných světelných zdrojů, které mají zřetelné označení „pro provoz s konstantním proudem“.

 

ELEKTRONICKÉ TRANSFORMÁTORY

 

Proč světlo bliká, proč nedosáhnu 100% světla?

Proč je/jsou poslední svítidlo/a tmavší než ostatní?

U elektronických transformátorů je omezena délka kabelu na max. 2 metry.

U delších kabelů mohou nastat následující problémy:

1. rušení radiového signálu, neboť kabel působí jako vysílací anténa (transformátor pracuje v oblasti vysoké frekvence)

2. skin efekt, tzn. že celý průřez kabelu už není k dispozici pro přenos proudu. Elektrický proud je vytlačován na povrch vodiče. Uprostřed kabelu teče méně proudu, světlo je extrémně tmavé. Více informací zde: http://cs.wikipedia.org/wiki/Skin_efekt

 

Proč existují 2 primární (230V) připojení?

Dvě primární připojení jsou v transformátoru zapojeny paralelně. Pokud by měly být např. na jeden stropní vývod napojeny dva transformátory, tak jeden transformátor může být napojen přímo a přes druhé primární připojení pak ten druhý.

 

Proč je délka kabelu u elektronických transformátorů omezena na 2m?

U delších kabelů mohou nastat následující problémy:

- rušení radiového signálu, neboť nízkonapěťové kabely působí jako vysílací anténa (transformátor pracuje v oblasti vysoké frekvence)

- u vysokých pracovních frekvencí nastává tzv. skin efekt. To znamená, že že celý průřez kabelu už není k dispozici pro přenos proudu. Elektrický proud je vytlačován na povrch vodiče. Uprostřed kabelu teče méně proudu. Díky tomu je u delších kabelů úbytek napětí nadproporcionálně větší a světlo je extrémně tmavé. U hvězdicového propojení kabelů (transformátor je uprostřed) mohou být použity 4 m kabelu. Pokud toto nedostačuje, musí se vyměnit transformátor za konvenční 50 Hz. Více informací zde: http://cs.wikipedia.org/wiki/Skin_efekt

 

Proč se elektronický transformátor zapne se zpožděním?

Transformátor provádí měkký start. Konverter rozpozn&aacut

Jednotlivá svítidla si můžete prohlédnout na našem E-shopu
copywright © 2009-2020 Aulix.cz All rights reserved.